وزارت کار: توزیع بسته های حمایتی دولت هنوز آغ ...

کانال خبری پارسینه

وزارت کار: توزیع بسته های حمایتی دولت هنوز آغاز نشده است

🔹رستمی، مدیر کل امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به خبر آغاز توزیع بسته‌های حمایتی دولت گفت: هنوز در هیات دولت درباره جزئیات توزیع سبد حمایتی تصمیم گیری نشده و خبر توزیع این بسته از دیروز، صحت ندارد و هنوز این طرح اجرایی نشده است.

تاریخ : 1397/08/24

وزارت کار: توزیع بسته های حمایتی دولت هنوز آغاز نشده است 🔹رستمی، مدیر کل امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به خبر آغاز توزیع بسته‌های حمایتی دولت گفت: هنوز در هیات دولت درباره جزئیات توزیع سبد حمایتی تصمیم گیری نشده و خبر توزیع این بسته از دیروز، صحت ندارد و هنوز این طرح اجرایی نشده است.