شرکت های بیمه ای کاملا خصوصی می شوند غلامرضا ...

کانال خبری پارسینه

شرکت های بیمه ای کاملا خصوصی می شوند

غلامرضا سلیمانی، رییس کل بیمه مرکزی:
🔹مذاکراتی با خصوصی سازی برای حل مسائل سهام عدالت و خصوصی سازی کامل شرکت های بیمه انجام شده است.

تاریخ : 1397/08/24

شرکت های بیمه ای کاملا خصوصی می شوند غلامرضا سلیمانی، رییس کل بیمه مرکزی: 🔹مذاکراتی با خصوصی سازی برای حل مسائل سهام عدالت و خصوصی سازی کامل شرکت های بیمه انجام شده است.