🔴 شناسایی و انهدام ۳ تیم تروریستی در استان خو ...

کانال خبری پارسینه

🔴 شناسایی و انهدام ۳ تیم تروریستی در استان خوزستان

👤وزیر اطلاعات:
🔹در چند روز اخیر سه تیم تروریستی در خوزستان شناسایی و افرادشان که ۱۵ نفر بودند دستگیر شدند.
🔹به ادعای بازداشت شدگان، آنان قصد انجام اقدامات انتحاری و آسیب و به شهادت رساندن بخشی از زائران را داشتند که با نیت پاک زائران اباعبدالله و همت سربازان گمنام امام زمان دستگیر شدند.

تاریخ : 1397/08/24

🔴 شناسایی و انهدام ۳ تیم تروریستی در استان خوزستان 👤وزیر اطلاعات: 🔹در چند روز اخیر سه تیم تروریستی در خوزستان شناسایی و افرادشان که ۱۵ نفر بودند دستگیر شدند. 🔹به ادعای بازداشت شدگان، آنان قصد انجام اقدامات انتحاری و آسیب و به شهادت رساندن بخشی از زائران را داشتند که با نیت پاک زائران اباعبدالله و همت سربازان گمنام امام زمان دستگیر شدند.