جهانگیری: 🔹در حال حاضر ۷۰ تا۸۰ درصد هزینه صند ...

کانال خبری پارسینه

جهانگیری:
🔹در حال حاضر ۷۰ تا۸۰ درصد هزینه صندوق‌های بازنشستگی و ۱۰۰ درصد هزینه صندوق نیروهای مسلح نیز توسط دولت تامین می‌شود
🔹به همین دلیل در سال‌های آینده با چالش بزرگی در صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم.

تاریخ : 1397/08/24

جهانگیری: 🔹در حال حاضر ۷۰ تا۸۰ درصد هزینه صندوق‌های بازنشستگی و ۱۰۰ درصد هزینه صندوق نیروهای مسلح نیز توسط دولت تامین می‌شود 🔹به همین دلیل در سال‌های آینده با چالش بزرگی در صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم.