۹ هزار تن چای خشک ایرانی صادر شد 🔹رئیس سازمان ...

کانال خبری پارسینه

۹ هزار تن چای خشک ایرانی صادر شد

🔹رئیس سازمان چای کشور از صادرات نزدیک به ۹ هزار تن چای خشک ایران از ابتدای امسال خبر داد و گفت: صادرات چای تولید داخل با نظارت وزارت جهادکشاورزی نه تنها منعی ندارد بلکه به نفع منافع ملی کشور است.

تاریخ : 1397/08/24

۹ هزار تن چای خشک ایرانی صادر شد 🔹رئیس سازمان چای کشور از صادرات نزدیک به ۹ هزار تن چای خشک ایران از ابتدای امسال خبر داد و گفت: صادرات چای تولید داخل با نظارت وزارت جهادکشاورزی نه تنها منعی ندارد بلکه به نفع منافع ملی کشور است.