جزیره کوچک مینگینگو بین کنیا و اوگاندا شغل اص ...

جزیره کوچک مینگینگو بین کنیا و اوگاندا شغل اص ...
کانال خبری پارسینه

جزیره کوچک " مینگینگو" بین کنیا و اوگاندا شغل اصلی ساکنان بومی این جزیره یک چهارم هکتاری ماهیگیری است

تاریخ : 1397/08/24 | بازدید این مطلب : 19

جزیره کوچک " مینگینگو" بین کنیا و اوگاندا شغل اصلی ساکنان بومی این جزیره یک چهارم هکتاری ماهیگیری است