حاجی دلیگانی نماینده مجلس: در این شرایط چه دل ...

حاجی دلیگانی نماینده مجلس: در این شرایط چه دل ...
کانال خبری پارسینه

حاجی دلیگانی نماینده مجلس:
در این شرایط چه دلیلی دارد نمایندگان به برزیل بروند و لباس ورزشی بپوشند و عکس بگیرند؟

تاریخ : 1397/08/24 | بازدید این مطلب : 20

حاجی دلیگانی نماینده مجلس: در این شرایط چه دلیلی دارد نمایندگان به برزیل بروند و لباس ورزشی بپوشند و عکس بگیرند؟