سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: اروپا قول داده از ...

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: اروپا قول داده از ...
کانال خبری پارسینه

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: اروپا قول داده از 13 آبان موضوع سازوکارهای مالی را حل کند و البته کشورهای هند، چین و روسیه هم در این زمینه قول همکاری داده‌اند

تاریخ : 1397/08/24 | بازدید این مطلب : 17

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: اروپا قول داده از 13 آبان موضوع سازوکارهای مالی را حل کند و البته کشورهای هند، چین و روسیه هم در این زمینه قول همکاری داده‌اند