مصاحبه وزیر خارجه ترکیه با آناتولی: ترکیه حاض ...

مصاحبه وزیر خارجه ترکیه با آناتولی: ترکیه حاض ...
کانال خبری پارسینه

مصاحبه وزیر خارجه ترکیه با آناتولی:

ترکیه حاضر به همکاری در تحقیقات بین المللی درباره مرگ خاشقجی است.

پذیرش قتل خاشقجی از سوی دولت عربستان هرچند دیر، اما اقدامی مهم و گامی به جلو است.


تاریخ : 1397/08/24 | بازدید این مطلب : 17

مصاحبه وزیر خارجه ترکیه با آناتولی: ترکیه حاضر به همکاری در تحقیقات بین المللی درباره مرگ خاشقجی است. پذیرش قتل خاشقجی از سوی دولت عربستان هرچند دیر، اما اقدامی مهم و گامی به جلو است.