حضور عبدالحسین فریدون و مهدی مونسان، پسرعمو و ...

حضور عبدالحسین فریدون و مهدی مونسان، پسرعمو و ...
کانال خبری پارسینه

حضور عبدالحسین فریدون و مهدی مونسان، پسرعمو و خواهرزاده رئیس جمهور در هیات مدیره گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران!

♦️گفته می‌شود این شرکت سهم بزرگی در تولید قطعات اتومبیل دارد.

تاریخ : 1397/08/24 | بازدید این مطلب : 16

حضور عبدالحسین فریدون و مهدی مونسان، پسرعمو و خواهرزاده رئیس جمهور در هیات مدیره گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران! ♦️گفته می‌شود این شرکت سهم بزرگی در تولید قطعات اتومبیل دارد.